Showing 31 – 45 of 758 results

Pro-5

Pro-5 หัวมินิสปริงเกลอร์ ชนิดต่อสายไมโคร รัศมีฉีด 1.0-1.5 เมตร ขึ้นอยู่กับปริมาณน้ำ และสีหัวฉีด

มินิสปริงเกลอร์

Pro-5 Set

Pro-5 Set ชุด Pro 5 พร้อมขาปักดิน 40 ซม. สายยาว 60 ซม. รัศมีฉีด 1.0-1.5 เมตร ขึ้นอยู่กับปริมาณน้ำ และสีหัวฉีด

มินิสปริงเกลอร์

Pro-5 Set+

Pro-5 Set+ ชุด Pro 5 พร้อมขาปักดิน 60 ซม. และสายยาว 80 ซม. รัศมีฉีด 1.0-1.5 เมตร ขึ้นอยู่กับปริมาณน้ำ และสีหัวฉีด

มินิสปริงเกลอร์

Pro-6

Pro-6 หัวมินิสปริงเกลอร์ ชนิดต่อสายไมโคร รัศมีฉีด 0.5-1.0 เมตร ขึ้นอยู่กับปริมาณน้ำ และสีหัวฉีด

มินิสปริงเกลอร์

Pro-6 Set

Pro-6 Set ชุด Pro 6 พร้อมขาปักดิน 40 ซม. สายยาว 60 ซม. รัศมีฉีด 0.5-1.0 เมตร ขึ้นอยู่กับปริมาณน้ำ และสีหัวฉีด

มินิสปริงเกลอร์

Pro-6 Set+

Pro-6 Set+ ชุด Pro 6 พร้อมขาปักดิน 60 ซม. และสายยาว 80 ซม. รัศมีฉีด 0.5-1.0 เมตร ขึ้นอยู่กับปริมาณน้ำ และสีหัวฉีด

มินิสปริงเกลอร์

Pro-7

Pro-7 หัวมินิสปริงเกลอร์ ชนิดต่อสายไมโคร รัศมีฉีด 0.5-1.0 เมตร ขึ้นอยู่กับปริมาณน้ำ และสีหัวฉีด

มินิสปริงเกลอร์

Pro-7 Set

Pro-7 Set ชุด Pro 7 พร้อมขาปักดิน 40 ซม. สายยาว 60 ซม. รัศมีฉีด 0.5-1.0 เมตร ขึ้นอยู่กับปริมาณน้ำ และสีหัวฉีด

มินิสปริงเกลอร์

Pro-7 Set+

Pro-7 Set+ ชุด Pro 7 พร้อมขาปักดิน 60 ซม. และสายยาว 80 ซม. รัศมีฉีด 0.5-1.0 เมตร ขึ้นอยู่กับปริมาณน้ำ และสีหัวฉีด

มินิสปริงเกลอร์

Rain-U

Rain-U หัวมินิสปริงเกลอร์ ชนิดกลับหัวลง รัศมีฉีด 1.0-3.5 เมตร ขึ้นอยู่กับปริมาณน้ำ และสีหัวฉีด

มินิสปริงเกลอร์

ANT 1401

หัวมินิสปริงเกลอร์ รุ่น ANT 1401 รัศมีฉีด 3.0 - 4.0 เมตร ขึ้นอยู่กับปริมาณน้ำ สีหัวฉีด และแรงดันของปั๊มน้ำ

มินิสปริงเกลอร์

ANT 1401 Set

ชุด ANT 1401 พร้อมขาปักดิน 40 ซม. สายไมโครยาว 60 ซม. รัศมีฉีด 3.0 - 4.0 เมตร ขึ้นอยู่กับปริมาณน้ำ สีหัวฉีด และแรงดันของปั๊มน้ำ

มินิสปริงเกลอร์

ANT 1401 Set+

ชุด ANT 1401 พร้อมขาปักดิน 60 ซม. สายไมโครยาว 80 ซม. รัศมีฉีด 3.0 - 4.0 เมตร ขึ้นอยู่กับปริมาณน้ำ สีหัวฉีด และแรงดันของปั๊มน้ำ

มินิสปริงเกลอร์

ANT-V 1401

หัวมินิสปริงเกลอร์ รุ่น ANT-V 1401 พร้อมมินิวาล์ว รัศมีฉีด 3.0 - 4.0 เมตร ขึ้นอยู่กับปริมาณน้ำ สีหัวฉีด และแรงดันของปั๊มน้ำ

มินิสปริงเกลอร์

ANT-V 1401 Set

ชุด ANT-V 1401 พร้อมมินิวาล์ว ขาปักดิน 40 ซม. สายไมโครยาว 60 ซม. รัศมีฉีด 3.0 - 4.0 เมตร ขึ้นอยู่กับปริมาณน้ำ สีหัวฉีด และแรงดันของปั๊มน้ำ

มินิสปริงเกลอร์

Showing 31 – 45 of 758 results