Showing 91 – 105 of 758 results

Wing-C Set

ชุด Wing-C พร้อมขาปักดิน 40 ซม. สายไมโครยาว 60 ซม. รัศมีฉีด 2.0-3.0 เมตร ขึ้นอยู่กับปริมาณน้ำ ขนาดหัวฉีด และแรงดันของปั๊มน้ำ

มินิสปริงเกลอร์

Wing-C Set+

ชุด Wing-C พร้อมขาปักดิน 60 ซม. สายไมโครยาว 80 ซม. รัศมีฉีด 2.0-3.0 เมตร ขึ้นอยู่กับปริมาณน้ำ ขนาดหัวฉีด และแรงดันของปั๊มน้ำ

มินิสปริงเกลอร์

MSC

MSC ขาปักสูง 40 ซม. พร้อมตัวล็อคสายไมโคร

มินิสปริงเกลอร์

MS

MS ขาปักสูง 40 ซม.

มินิสปริงเกลอร์

JS

JS ขาปักสูง 40 ซม.

มินิสปริงเกลอร์

MSM

MSM ขาปักสูง 40 ซม.

มินิสปริงเกลอร์

MSL

MSL ขาปักสูง 60 ซม.

มินิสปริงเกลอร์

PRS

PRS ขาปักยกท่อ-ชุดมินิสปริงเกลอร์ สูง 60 ซม.

มินิสปริงเกลอร์

PRSH

PRSH ขาปักยกท่อ-ชุดมินิสปริงเกลอร์ สูง 85 ซม.

มินิสปริงเกลอร์

PRS II

PRS II ขาปักยกท่อ-ชุดมินิสปริงเกลอร์ สูง 60 ซม.

มินิสปริงเกลอร์

PRSH II

PRSH II ขาปักยกท่อ-ชุดมินิสปริงเกลอร์ สูง 85 ซม.

มินิสปริงเกลอร์

MB

MB ข้อต่อมินิสปริงเกลอร์

มินิสปริงเกลอร์

BASE I

BASE I ตัวต่อหลักเข้าหลัก

มินิสปริงเกลอร์

Wing Base

Wing Base ฐานใส่หัวมินิสปริงเกลอร์ WING รุ่นปรับแรงดัน

มินิสปริงเกลอร์

M7

M7 ฝาครอบ เกลียวใน 1/2” ใช้เชื่อมต่อระหว่างหัวสปริงเกลอร์เข้ากับท่อพีวีซี เกลียวนอก 1/2”

มินิสปริงเกลอร์

Showing 91 – 105 of 758 results