Rainny

ประเภทสินค้า : มินิสปริงเกลอร์

Rainny หัวมินิสปริงเกลอร์ ชนิดต่อสายไมโคร รัศมีฉีด 2.0-5.0 เมตร ขึ้นอยู่กับปริมาณน้ำ และสีหัวฉีด

รหัสสินค้า รายละเอียด จำนวน
ราคาต่อชิ้น
(บาท)
  351-60070-10 RAINNY หัวมินิสปริงเกลอร์ ชนิดต่อสายไมโคร / เขียว (10/แพ็ค) 38.00
  351-60110-10 RAINNY หัวมินิสปริงเกลอร์ ชนิดต่อสายไมโคร / เทา (10/แพ็ค) 38.00
  351-60150-10 RAINNY หัวมินิสปริงเกลอร์ ชนิดต่อสายไมโคร / ขาว (10/แพ็ค) 38.00
  351-60200-10 RAINNY หัวมินิสปริงเกลอร์ ชนิดต่อสายไมโคร / ส้ม (10/แพ็ค) 38.00