Pro-1

ประเภทสินค้า : มินิสปริงเกลอร์

Pro 1 หัวมินิสปริงเกลอร์ ชนิดต่อสายไมโคร รัศมีฉีด 1.0-3.5 เมตร ขึ้นอยู่กับปริมาณน้ำ และสีหัวฉีด

รหัสสินค้า รายละเอียด จำนวน
ราคาต่อชิ้น
(บาท)
  351-15040-10 PRO 1 หัวมินิสปริงเกลอร์ ชนิดต่อสายไมโคร / น้ำเงิน (10/แพ็ค) 57.00
  351-15070-10 PRO 1 หัวมินิสปริงเกลอร์ ชนิดต่อสายไมโคร / เขียว (10/แพ็ค) 57.00
  351-15110-10 PRO 1 หัวมินิสปริงเกลอร์ ชนิดต่อสายไมโคร / เทา (10/แพ็ค) 57.00
  351-15150-10 PRO 1 หัวมินิสปริงเกลอร์ ชนิดต่อสายไมโคร / ขาว (10/แพ็ค) 57.00
  351-15200-10 PRO 1 หัวมินิสปริงเกลอร์ ชนิดต่อสายไมโคร / ส้ม (10/แพ็ค) 57.00