Pro-1 Set

ประเภทสินค้า : มินิสปริงเกลอร์

Pro-1 Set ชุด Pro 1 พร้อมขาปักดิน 40 ซม. รัศมีฉีด 1.0-3.5 เมตร ขึ้นอยู่กับปริมาณน้ำ และสีหัวฉีด

รหัสสินค้า รายละเอียด จำนวน
ราคาต่อชิ้น
(บาท)
  351-25040 PRO 1 Set ชุดมินิสปริงเกลอร์ 40 ลิตร-สูง 40 ซม. 15.20
  351-25070 PRO 1 Set ชุดมินิสปริงเกลอร์ 70 ลิตร-สูง 40 ซม. 15.20
  351-25110 PRO 1 Set ชุดมินิสปริงเกลอร์ 110 ลิตร-สูง 40 ซม. 15.20
  351-25150 PRO 1 Set ชุดมินิสปริงเกลอร์ 150 ลิตร-สูง 40 ซม. 15.20
  351-25200 PRO 1 Set ชุดมินิสปริงเกลอร์ 200 ลิตร-สูง 40 ซม. 15.20