Pro-1 Set+

ประเภทสินค้า : มินิสปริงเกลอร์

Pro-1 Set+ ชุด Pro 1 พร้อมขาปักดิน 60 ซม. และสายยาว 80 ซม. รัศมีฉีด 1.0-3.5 เมตร ขึ้นอยู่กับปริมาณน้ำ และสีหัวฉีด

รหัสสินค้า รายละเอียด จำนวน
ราคาต่อชิ้น
(บาท)
  351-35040 ชุด PRO 1 พร้อมขาปักดิน 60 ซม. และสายยาว 80 ซม./ น้ำเงิน 22.80
  351-35070 ชุด PRO 1 พร้อมขาปักดิน 60 ซม. และสายยาว 80 ซม./ เขียว 22.80
  351-35110 ชุด PRO 1 พร้อมขาปักดิน 60 ซม. และสายยาว 80 ซม./ เทา 22.80
  351-35150 ชุด PRO 1 พร้อมขาปักดิน 60 ซม. และสายยาว 80 ซม./ เทา 22.80
  351-35200 ชุด PRO 1 พร้อมขาปักดิน 60 ซม. และสายยาว 80 ซม./ ส้ม 22.80