Pro-1V

ประเภทสินค้า : มินิสปริงเกลอร์

Pro-1V หัวมินิสปริงเกลอร์ พร้อมวาล์วปรับปริมาณน้ำ รุ่น Pro-1V รัศมีฉีด 1.0-3.5 เมตร ขึ้นอยู่กับปริมาณน้ำ และสีหัวฉีด

รหัสสินค้า รายละเอียด จำนวน
ราคาต่อชิ้น
(บาท)
  351-16151-10 หัวมินิสปริงเกลอร์ พร้อมวาล์วปรับปริมาณน้ำ รุ่น PRO 1V / ขาว (10/แพ็ค) 123.50
  351-16201-10 หัวมินิสปริงเกลอร์ พร้อมวาล์วปรับปริมาณน้ำ รุ่น PRO 1V / ส้ม (10/แพ็ค) 123.50