Pro-1V Set

ประเภทสินค้า : มินิสปริงเกลอร์

Pro-1V Set ชุด Pro-1V พร้อมขาปักดิน 40 ซม. และสายยาว 60ซม. รัศมีฉีด 1.0-3.5 เมตร ขึ้นอยู่กับปริมาณน้ำ และสีหัวฉีด

รหัสสินค้า รายละเอียด จำนวน
ราคาต่อชิ้น
(บาท)
  351-66150 ชุด PRO 1V พร้อมขาปักดิน 40 ซม. และสายยาว 60ซม. / ขาว 20.90
  351-66200 ชุด PRO 1V พร้อมขาปักดิน 40 ซม. และสายยาว 60ซม. / ส้ม 20.90