Pro-1V Set+

ประเภทสินค้า : มินิสปริงเกลอร์

Pro-1V Set+ ชุด PRO-1V พร้อมขาปักดิน 60 ซม. และสายยาว 80ซม. รัศมีฉีด 1.0-3.5 เมตร ขึ้นอยู่กับปริมาณน้ำ และสีหัวฉีด

รหัสสินค้า รายละเอียด จำนวน
ราคาต่อชิ้น
(บาท)
  351-76150 ชุด PRO 1V พร้อมขาปักดิน 60 ซม. และสายยาว 80ซม. / ขาว 26.60
  351-76200 ชุด PRO 1V พร้อมขาปักดิน 60 ซม. และสายยาว 80ซม. / ส้ม 26.60