หัวพ่นหมอก SUPER FOG

ประเภทสินค้า : มินิสปริงเกลอร์

หัวพ่นหมอก SUPER FOG

รหัสสินค้า รายละเอียด จำนวน
ราคาต่อชิ้น
(บาท)
  351-3000-10 SUPER FOG หัวพ่นหมอก 6 ลิตร/ชั่วโมง (10/แพ็ค) 76.00
  351-3001-10 SUPER FOG หัวพ่นหมอก 9 ลิตร/ชั่วโมง (10/แพ็ค) 76.00