Rainny-C

ประเภทสินค้า : มินิสปริงเกลอร์

Rainny-C หัวมินิสปริงเกลอร์ ชนิดต่อฝาครอบพีวีซี หรือมินิวาล์ว รัศมีฉีด 2.0-5.0 เมตร ขึ้นอยู่กับปริมาณน้ำ และสีหัวฉีด

รหัสสินค้า รายละเอียด จำนวน
ราคาต่อชิ้น
(บาท)
  351-61070-10 RAINNY-C หัวมินิสปริงเกลอร์ ชนิดต่อฝาครอบพีวีซี / เขียว (10/แพ็ค) 38.00
  351-61110-10 RAINNY-C หัวมินิสปริงเกลอร์ ชนิดต่อฝาครอบพีวีซี / เทา (10/แพ็ค) 38.00
  351-61150-10 RAINNY-C หัวมินิสปริงเกลอร์ ชนิดต่อฝาครอบพีวีซี / ขาว (10/แพ็ค) 38.00
  351-61200-10 RAINNY-C หัวมินิสปริงเกลอร์ ชนิดต่อฝาครอบพีวีซี / ส้ม (10/แพ็ค) 38.00