Rainny-M

ประเภทสินค้า : มินิสปริงเกลอร์

Rainny-M หัวมินิสปริงเกลอร์ + ฝาครอบ 1/2" เกลียวใน รัศมีฉีด 2.0-5.0 เมตร ขึ้นอยู่กับปริมาณน้ำ และสีหัวฉีด

รหัสสินค้า รายละเอียด จำนวน
ราคาต่อชิ้น
(บาท)
  351-62070-5 RAINNY-M หัวมินิสปริงเกลอร์ + ฝาครอบ 1/2" เกลียวใน / เขียว (5/แพ็ค) 28.50
  351-62110-5 RAINNY-M หัวมินิสปริงเกลอร์ + ฝาครอบ 1/2" เกลียวใน / เทา (5/แพ็ค) 28.50
  351-62150-5 RAINNY-M หัวมินิสปริงเกลอร์ + ฝาครอบ 1/2" เกลียวใน / ขาว (5/แพ็ค) 28.50
  351-62200-5 RAINNY-M หัวมินิสปริงเกลอร์ + ฝาครอบ 1/2" เกลียวใน / ส้ม (5/แพ็ค) 28.50