Rainny Set

ประเภทสินค้า : มินิสปริงเกลอร์

Rainny Set หัวมินิสปริงเกลอร์ พร้อมขาปัก MSM 40 ซม. รัศมีฉีด 2.0-5.0 เมตร ขึ้นอยู่กับปริมาณน้ำ และสีหัวฉีด

รหัสสินค้า รายละเอียด จำนวน
ราคาต่อชิ้น
(บาท)
  351-65070 RAINNY 70 SET หัวมินิสปริงเกลอร์ พร้อมขาปัก MSM 40 ซม. 14.73
  351-65110 RAINNY 110 SET หัวมินิสปริงเกลอร์ พร้อมขาปัก MSM 40 ซม. 14.73
  351-65150 RAINNY 150 SET หัวมินิสปริงเกลอร์ พร้อมขาปัก MSM 40 ซม. 14.73
  351-65200 RAINNY 200 SET หัวมินิสปริงเกลอร์ พร้อมขาปัก MSM 40 ซม. 14.73