Super Rain

ประเภทสินค้า : มินิสปริงเกลอร์

Super Rain หัวมินิสปริงเกลอร์ ชนิดต่อสายไมโคร รัศมีฉีด 2.0-3.5 เมตร ขึ้นอยู่กับปริมาณน้ำ และแรงดัน

รหัสสินค้า รายละเอียด จำนวน
ราคาต่อชิ้น
(บาท)
  351-19200-10 SUPER RAIN หัวมินิสปริงเกลอร์ ชนิดต่อสายไมโคร (10/แพ็ค) 23.80