Super Rain-C

ประเภทสินค้า : มินิสปริงเกลอร์

Super Rain-C หัวมินิสปริงเกลอร์ ชนิดต่อฝาครอบพีวีซี รัศมีฉีด 2.0-3.5 เมตร ขึ้นอยู่กับปริมาณน้ำ และแรงดัน

รหัสสินค้า รายละเอียด จำนวน
ราคาต่อชิ้น
(บาท)
  351-18100-10 SUPER RAIN C หัวมินิสปริงเกลอร์ ชนิดต่อฝาครอบพีวีซี (10/แพ็ค) 23.80