Super Rain-P

ประเภทสินค้า : มินิสปริงเกลอร์

Super Rain-P หัวมินิสปริงเกลอร์ ชนิดต่อพีวีซี รัศมีฉีด 2.0-3.5 เมตร ขึ้นอยู่กับปริมาณน้ำ และแรงดัน

รหัสสินค้า รายละเอียด จำนวน
ราคาต่อชิ้น
(บาท)
  351-18150-10 SUPER RAIN P หัวมินิสปริงเกลอร์ชนิดต่อพีวีซี (10/แพ็ค) 23.80