Super Rain Set

ประเภทสินค้า : มินิสปริงเกลอร์

ชุด Super Rain พร้อมขาปัก ดิน 40 ซม. และสายยาว 60 ซม. รัศมีฉีด 2.0-3.5 เมตร ขึ้นอยู่กับปริมาณน้ำ และแรงดัน

รหัสสินค้า รายละเอียด จำนวน
ราคาต่อชิ้น
(บาท)
  351-18200 ชุด SUPER RAIN พร้อมขาปัก ดิน 40 ซม. และสายยาว 60 ซม. 13.78